Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Ważne informacje, regulaminy

Treść

SĄDECKIE  DNI  GODNOŚCI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27.05.2024 – 29.05.2024 r.

 

Główną ideą Sądeckich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych (SDGON) jest integracja Osób Niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem, aktywizacja oraz promowanie ich twórczości i kreatywności. Jako organizatorzy Sądeckich Dni Godności chcemy pokazać Sądeczanom, w jaki sposób można kruszyć bariery, przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji        i zrozumienia. Pragniemy pokazać, że osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami, mogą odkrywać i poznawać własne możliwości, a także zyskiwać szansę pełniejszego zaistnienia w społeczeństwie.

Uczestnicy Sądeckich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych będą mogli zaprezentować się wokalnie i tanecznie podczas Dnia Artystycznego, wziąć udział w zawodach sportowych, a także zgłosić swoją pracę plastyczną na wystawę organizowaną w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego.

Szczegółowy program obchodów SDGON wraz z miejscami imprez, które odbędą się w dniach 27.05.2024 r. – 29.05.2024 r. będzie zamieszczony w późniejszym terminie na stronie internetowej Zespołu Szkół, fanpage`u oraz plakatach.

W razie pytań proszę kontaktować się:
-  z koordynatorem SDGON p. Mariolą - sekretariat Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu:  tel. (18) 442-74-01
- mailowo- dnigodnosci@op.pl
- przez messenger - Sądeckie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do wspólnego świętowania!
(poniżej znajdują się linki do pobrania niezbędnej dokumentacji)

Regulaminy:

  1. SDGON – Inauguracja, Dzień Sztuki – 27.05.2024 r.
  2. SDGON – Dzień Sportowy – 28.05.2024 r.
  3. SDGON – Dzień Artystyczny – 29.05.2024 r.

Załącznik 1. Karta Zgłoszenia (obowiązuje osobna karta zgłoszenia dla każdego uczestnika na poszczególne Dni:   Dzień Sztuki           Dzień Sportowy            Dzień Artystyczny       

Załącznik 2. Klauzula informacyjna dla uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna dotycząca SDGON.

Załącznik 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika SDGON/rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (załącznik wypełniany tylko raz).

Załącznik 4. Oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz treści wypowiedzi (załącznik wypełniany tylko raz).

126251