Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Oferta edukacyjna

Treść

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ 
(proszę kliknąć w obrazek) 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna organizuje kształcenie  zawodach:

 • pracownik pomocniczy stolarza,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • cukiernik,
 • kucharz.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i  na terenie zakładów  pracy: 

 • Zakład Gastronomiczny „Raj” w Gołkowicach (dla zawodu cukiernik),   
 • stołówka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Nowym Sączu (dla zawodu kucharz).

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przygotowuje się uczniów do dorosłego i  samodzielnego życia (na miarę indywidualnych możliwości ucznia) poprzez realizację przedmiotów:
1. funkcjonowanie osobiste i społeczne,      
2. zajęcia rozwijające komunikowanie się,   
3. przysposobienie do pracy,
4. zajęcia kształtujące kreatywność,
5. wychowanie fizyczne.

W szkole znajdują się:        

 • sale lekcyjne dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,       
 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,          
 • gabinet psychologa i pedagoga,     
 • gabinet logopedyczny,        
 • biblioteka wyposażona w środki audiowizualne,  która pełni rolę centrum informacyjnego.

Rozwijaniu zainteresowań uczniów służą działające w szkole zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia sportowe,  
 • blog kulinarny,
 • plastyczne,
 • recytatorskie,
 • koło turystyki górskiej przy PTTK, 
 • zespół ludowy "Szuroki",
 • zespół taneczno-wokalny "Bonitas",
 • zespoły muzyczno-wokalne,
 • zespół teatralny,
 • zespół taneczny.

Uczniowie włączają się również w działania szkolnego wolontariatu. 

Uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w licznych konkursach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych. 
Uczniowie szkoły branżowej corocznie uczestniczą w konkursach zawodowych ("Najsprawniejszy
w zawodzie", "Szkolny Konkurs Międzybranżowy", "Międzynarodowy Konkurs Kucharsko-Cukierniczy
w Krakowie").

Szkoła zapewnia uczniom różne formy zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych: 

 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z pedagogiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia rewalidacyjne teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych,
 • zajęcia rewalidacyjne technik szkolnych,
 • zajęcia korekty wad postawy,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia. 

Na terenie Zespołu Szkół znajdują się ogrody sensoryczne oraz siłownia
i instrumenty muzyczne "pod chmurką".

 

Autor filmu: B.M.

134058