Materiały dla nauczycieli dostępne po kliknięciu w ich nazwę

PILNE! Zarządzenie z dnia 25.03.2021

 

1. Karta monitoringu realizacji działań w ramach Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza
 

2. Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu (w okresie pandemii COVID- 19)
 

3. Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  XV/2019/20 z dnia 20.03.2020 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu  w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.
 

4. Regulamin realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasady oceniania bieżącego uczniów i informowania uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych uczniów o postępach w nauce w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu 
 

5. POMOC SOCJALNA

W związku z zagrożeniem koronawirusem wnioski oraz oświadczenie o sytuacji życiowej i materialnej proszę wypełnić i przesłać skan lub zdjęcie na adres mailowy: specjalna@pro.onet.pl . W oświadczeniu kwota z pit-37 to kwota z pozycji 111.

Emeryci/renciści - byli pracownicy proszę o wypełnienie wniosku i również wysłanie skanu na podany adres e-mail: specjalna@pro.onet.pl.  Kwoty pomocy będą wypłacane na podstawie roku 2020. Decyzję, którą otrzymają emeryci/renciści z ZUS proszę o przesłanie skanu lub zdjęcia na w/w adres e-mail. 


WNIOSEK O ŚWIADCZENIE SOCJALNE

OŚWIADCZENIE