JAK POPRAWIĆ KONTAKT Z DZIECKIEM...

Bywa, że mimo wielu wysiłków włożonych w wychowanie dziecka nasz kontakt z nim w okresie dorastania nie jest najlepszy. Czy można coś naprawić? Na pewno można nad tym pracować, ale nie jest to łatwe.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem dostępnym w załączniku.
Źródło: Opracowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Załączniki

jak poprawić kontakt z dzieckiem 15.06 na_stronę.pdf