W Zespole Szkół nr 5 - Specjalnych działają trzy zespoły wokalno- artystyczne:

Zespół BONITAS
Zespół ZAWODOWCY
Zespół regionalny SZUROKI