1. Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu, ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz.

2. Inspektor ochrony danych osobowych: adres korespondencyjny: ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz e-mail: iodspecjalna@onet.pl tel. 18 442 74 01 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00  do 15.00.

Załączniki

Klauzula Informacyjna - strona internetowa.pdf
poradnik_rodo_ochrona-danych-osobowych-w-szkole_men-i-uodo.pdf