Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.specjalna.iaw.pl

Więcej informacji w załączniku lub po kliknięciu w obrazek

Załączniki

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu